Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na profilu MARIGOLD FLOWERS, zwane dalej „Konkursami”. Przedmiotem Konkursów jest wyłonienie zwycięzcy – autora najlepszej odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego, w związku z którym odbywa się konkurs. Konkurs odbywa się na fan page, pod adresem internetowym www.facebook.com/marigoldflowerspl .

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

3. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

§2

Organizatorem Konkursu jest firma MARIGOLD Natalia Korżecka.

§3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie http://www.facebook.com/marigoldflowerspl serwisu Facebook.com dla użytkowników tego serwisu, którzy są fanami, bądź określą się jako fani profilu Marigold Flowers w serwisie Facebook.com do dnia określonego w opisie postu z konkursem.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§4

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są fanami profilu Marigold Flowers na Facebooku i zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym profilu Marigold Flowers na Facebooku odpowiedź określoną w opisie postu konkursowego nawiązujące tematycznie do pytania w związku z którym jest organizowany konkurs, zwany dalej "Odpowiedzią konkursową".

§5

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

§6

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§7

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają osoby powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów:

etap 1.: zgłaszanie udziału w Konkursie poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Marigold Flowers na Facebooku, wśród których jury dokona wyboru najlepszej odpowiedzi.

etap 2.: wyłonienie przez Jury zwycięzcy.

3. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru najlepszych odpowiedzi konkursowych, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny.

§8 1. Aby przystąpić do Konkursu należy:

• mieć status fana profilu Marigold Flowers na Facebooku

• zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie:

www.marigoldflowers pl

• zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym profilu Marigold Flowers na Facebook odpowiedź konkursową na zadane pytanie w formie tekstu lub grafiki.

2. Dostęp do zamieszczania tekstów w Konkursie mają tylko fani Marigold Flowers na Facebooku.

3. Zgłoszony do Konkursu tekst lub grafika nie może zawierać linków, tekst nie może być dłuższy niż 100 słów, nie może zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.

4. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do Konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów. Wszystkie zgłoszone teksty Odpowiedzi Konkursowych, które uzyskają akceptację moderatorów, pozostają do wglądu w komentarzach pod postem konkursowym (nie będą usuwane).

5. Celem postawionym przed uczestnikami Konkursu jest stworzenie zabawnej i oryginalnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Sposób ujęcia tematu, stylistyka i gatunek wypowiedzi są dowolne.

6. W Konkursie nagradzane są najciekawsze i najbardziej pomysłowe teksty.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu lub grafiki Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w opisie postu konkursowego i jego akceptacja przez moderatorów.

8. Każdy z uczestników Konkursu może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową.

9. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.

10. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

11. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie określonym w opisie postu konkursowego.

12. Imię i nazwisko laureata (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisowi Facebook.com) zostanie opublikowane w serwisie Facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

13. Laureat konkursu będzie proszony o podanie danych do wysyłki nagrody.

IV. NAGRODY

§9

Nagroda przewidziana w konkursie to pudełko z kwiatami Bluebell (rozmiar s) o wartości 70 zł dostarczone w dniu 12 lub 13 sierpnia 2016 roku na adres podany terenie Szczecina.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych wymienionych w § 8 (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na stronie www.marigoldflowerspl.pl oraz www.facebook.com/marigoldflowerspl przez czas określony przez Organizatora Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu Marigold Flowers w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.

3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zgłoszeń konkursowych przez uczestników Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

5. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9. Zasady Konkursu dostępne są na stronie http://marigoldflowers.pl/konkursy.html

10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl